Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Το όχημα μου κρίθηκε ασύμφορο επισκευής. Τι σημαίνει αυτό;

Έστω ότι το όχημα μου την ημέρα του τροχαίου ατυχήματος είχε εμπορική αξία 1.000 ευρώ. Αν το κόστος επισκευής και ανταλλακτικών πλησιάζει ή ξεπερνά την εμπορική αξία του οχήματος, τότε κρίνεται ασύμφορο επισκευής και αποζημιωνόμαστε στο 100% της εμπορικής αξίας.