Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ποιες ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό;

 1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
 2. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 4. ALLIANZ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.
 5. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 6. GENERALI HELLAS A.A.E.
 7. ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 8. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 9. EURO INSURANCES DAC
 10. AIG EUROPE S.A.
 11. Hellas Direct INSURANCE LTD
 12. GASANMAMO INSURANCE LTD από (16/1/2023)
 13. QIC EUROPE LTD
 14. Euroins ΑΕ Υποκατάστημα Ελλάδας
 15. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 16. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
 17. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 18. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
 19. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (SYNDEA)
 21. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 22. EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
 23. ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 24. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 25. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ