Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Άγνωστο όχημα παραβίασε STOP, προκαλώντας υλικές ζημιές στη μοτοσυκλέτα μου, με τραυμάτισε σοβαρά και νοσηλεύτηκα για 10 ημέρες σε νοσοκομείο (είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό) χωρίς να υπάρχουν μάρτυρες. Μπορώ να αποζημιωθώ;

Για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις υπάρχει η λύση. Αφού ολοκληρωθεί η δικογραφία με στόχο να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα ανεύρεσης του οδηγού του υπαίτιου οχήματος, απαιτούμε αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο το οποίο φέρει την ευθύνη.

Σημείωση: Άρθρο 40 Ν.3746/2009

Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.»

Δεν υπάρχει συνεπώς ευθύνη για αποζημίωση υλικών ζημιών σε περίπτωση που η νοσηλεία δεν διαρκέσει τουλάχιστον 5 ημέρες.